Loading

Dr.Öğr.Üyesi

Mehmet Fatih DÖKER

Fen-Edebiyat Fakültesi

Coğrafya Bölümü

İletişim

fdoker@sakarya.edu.tr

1.1-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Yildiz, S; Doker, MF; - Monitoring urban growth by using segmentation-classification of multispectral Landsat images in Izmit, Turkey - ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT - Vol.188 - ISSN : 0167-6369 - DOI : 10.1007/s10661-016-5392-2 - English - Article - 2016 - WOS:000378840300010
2 Yildiz, S; Doker, MF; - The Population Changes of the City of Izmit - JOURNAL OF GEOGRAPHY-COGRAFYA DERGISI - pp.33 - ISSN : 1302-7212 - Turkish - Article - 2016 - WOS:000451052600003
3 Bayrakdar, C; Cilgin, Z; Doker, MF; Canpolat, E; - Evidence of an active glacier in the Munzur Mountains, eastern Turkey - TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES - Vol.24 - pp.56 - ISSN : 1300-0985 - DOI : 10.3906/yer-1403-7 - English - Article - 2015 - WOS:000346849900004
1.2-ESCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Selin YILDIZ, Mehmet Fatih DÖKER - İzmit Şehrinin Nüfus Gelişimi - İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü Dergisi - pp.33-47 - ISSN : 1305-2128 - 2016
1.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Cem KIRLANGIÇOĞLU, Mehmet Fatih DÖKER - Use of pedestrian simulation technologies in urban planning and architectural design process - International Journal of Human Sciences - Vol.15 (3) - pp.1491-1504 - DOI : 10.14687/jhs.v15i3.5399 - 2018
2 Mehmet Fatih DÖKER - Determination temporal changes of the coastline of the Sea of Marmara in Istanbul - Uluslararası İnsani Bilimler Dergisi - Vol.9 - pp.1633 - ISSN : 1303-5134 - Aralık - 2012
1.4-DİĞER HAKEMLİ ULUSAL VEYA ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Mehmet Fatih DÖKER, Cem KIRLANGIÇOĞLU - Promotion of Cultural Heritages Through A Virtual Museum Platform: Case Study Hagia Sophia - Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi - Vol.22 - pp.1337-1345 - DOI : 10.16984 - 2018
2 Müjde Dumansızoğlu, Mehmet Fatih Döker - Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nin Mekânsal Etkileri - Türk Coğrafya Dergisi - Vol.69 - pp.89-100 - DOI : 10.17211/tcd.319264 - 2017
2.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Mehmet Fatih DÖKER, Ali Osman KAMUŞ - VAN İLİ TURİZM DEĞERLERİNİN TANITILMASINDA İNTERNET TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARI - 2018
2 Mehmet Fatih DÖKER, Ahmet GÜL, Remziye Emel AKDUMAN - Use of 3D City Modeling Techniques in Urban Planning : A Case Study of Selahiye - 2018
3 Berk Üstün; Semih Ekercin; Mehmet Fatih Döker; Cihat Başpehlivan - Mapping Water Quality at the Lake Buyukcekmece, Istanbul by using IKONOS Multispectral Imagery - 4-7 June 2008 - 2008
4 Cihat Başpehlivan; Ömer Sarıkaya; Ahmet Karaburun; Mehmet Fatih Döker - Land Use Change Detection and Water Quality Managment in İstanbul’s Water Basin by Using IKONOS Imagery - 12-23 Temmuz 2004 - 2004
2.3-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Cem KIRLANGIÇOĞLU, Mehmet Fatih DÖKER - Turizm Pazarlama Süreçlerinde 3 Boyutlu Bilgi Teknolojilerinin Stratejik Kullanımı - 2018
2 Esra ERŞAHİN, Mehmet Fatih DÖKER, Emre GÜLDOĞAN - Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Yüzey Araştırması Uygunluk Alanların Belirlenmesi: Büyükçekmece Örneği. - 2018
3 Mehmet Fatih DÖKER, Selin YILDIZ - Comparing Satellite Image Classification in Different Softwares For Detecting Spatial Changes - 2017
4 Mehmet Fatih DÖKER, Muhammet KAÇMAZ, Cem KIRLANGIÇOĞLU - WEB AND MOBILE GIS APPLICATION FOR SAKARYA TOURISM INFORMATION SYSTEM - 2017
5 Selin YILDIZ, Mehmet Fatih DÖKER - Landsat Uydu Verileri Kullanılarak Şehirsel Gelişimin Tespit Edilmesi İzmit Şehri Örneği - 2016
6 Cem KIRLANGIÇOĞLU, Mehmet Fatih DÖKER, Uğur KARAHAN - Design Assessment of a Metro Station Using Microscopic Pedestrian Simulation - 2016
7 Mehmet Fatih DÖKER, Selin YILDIZ - Use of Geographic Information Systems to Determine the Spatial Distrubition of Asthma Patients - 2016
8 MEHMET FATİH DÖKER; - Cumhuriyet Döneminde Türkiye İl sınırlarında Meydana Gelen Değişimin CBS Ortamında Analizi - 2015
9 MEHMET FATİH DÖKER; - 1D and 2D urban dam-break flood modelling in Istanbul, Turkey - 2014
10 MEHMET FATİH DÖKER; - A Balkan Settlement in İstanbul:Bayrampaşa - 10-13 Ekim 2013 - 2013
2.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Deniz Ekinci; Ebru Akköprü; Mehmet Fatih Döker - Erozyon Duyarlılık Haritalarının Oluşturulmasında Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Teknolojilerinin Kullanımı - 11-13 Ekim 2010 - 2010
2 Mehmet Fatih DÖKER - Arkeolojik alanların 3 boyutlu dijital platformda görselleştirilmesi ve arşivlenmesi - 27-29 Nisan 2010 - 2010
3 Cihan Bayraktar; Mehmet Fatih DÖKER - İstanbul’daki Linyit İşletmelerinin Çevredeki Yerleşim Merkezlerinde Yarattığı Heyelan Tehlikesi ve Risklerine Bir Örnek: Çiftalan Köyü Heyelanları - 4-5 Ekim 2010 - 2010
4 Sedat Avcı; Mehmet Fatih Döker - Ömerli Havzası-İstanbul'da Mekansal Değişimin Uzaktan Algılama Metodları ile Belirlenmesi - 27-29 Nisan 2005 - 2005
5 Ünal YILDIRIM; Mehmet Fatih DÖKER - İnteraktif Online Türkiye Atlası için ArcIMS'in Kullanılması - 27-29 Nisan 2005 - 2005
6 Ünal YILDIRIM; Mehmet Ali ÖZDEMİR; Mehmet Fatih DÖKER - Dijital Türkiye Atlası - 6-9 Ekim 2004 - 2004
2.7-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Hüseyin TUROĞLU, Ahmet Evren ERGİNAL, İsa CÜREBAL, Mehmet Fatih DÖKER - Hopa’da Yağışın Tetiklediği Sel, Taşkın ve Heyelan Afetleri - 2015
2 Muhammet Kaçmaz, Mehmet Fatih DökerMEHMET FATİH DÖKER; - Turizm Değerlerinin Tanıtılmasında Coğrafi Bilgi Sistemleri Web Uygulamaları:Sakarya İli Örneği - 2014
2.8-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA POSTER OLARAK SUNULAN VE YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Hüseyin Turoğlu; Cihan Bayraktar; Mehmet Fatih Döker - Afet Sonrası Müdahalede UZAL ve CBS teknolojilerinin İstanbul için Önemi - 4-5 Ekim 2010 - 2010
3.3-ALANINDA ULUSLARARASI YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 Ünal YILDIRIM; Mehmet Fatih DÖKER - “Geospatial Database Of Balkan Countries In Gis” Balkan Studies I (Geography&Geostrategy) - Babil Basım - pp.656 - 2011
2 Deniz Ekinci; Mehmet Fatih Döker - "Analysis of Maınly Urban Settlements in Balkans Using Remote Sensıng Technologies” Balkan Studies I (Geography&Geostrategy) - Babil Basım - pp.656 - 2011
3.4-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN BİLİMSEL KİTAP :
1 Mehmet Fatih DÖKER, Muhammet KAÇMAZ, Cercis İKİEL - Sakarya da Nüfusun Gelişimi ve Dağılışı - Yeni Anadolu Yayıncılık - 2018
3.6-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 Mehmet Fatih DÖKER - Sakarya'nın Fiziki,Beşeri ve İktisadi Coğrafya Özellikleri; , Sakarya'nın Yerleşme Coğrafyası - Sakarya Üniversitesi Yayınları - Vol.190 - 2018
2 Mehmet Fatih DÖKER, Muhammet KAÇMAZ - Sakarya’nın Fiziki,Beşeri ve İktisadi Coğrafya Özellikleri,;SAKARYA’NIN NÜFUS ÖZELLİKLERİ - Sakarya Üniversitesi Yayınları - Vol.190 - 2018
3 Cihan Bayraktar; Mehmet Fatih DÖKER - Fiziki Coğrafya Araştırmaları: Sistematik ve Bölgesel - Babil Basım - pp.722 - 2011
4.3-TÜBA VE TÜBİTAK DESTEKLİ PROJE :
1 2229-Lisans ve Lisans Öncesi, Öğretmen ve Öğrencilere Yönelik Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı (2013-1) - Ege Bölgesi Anadolu Liselerinde Görev Yapan Coğrafya Öğretmenlerine Yönelik Bilimsel Proje Hazırlama Kursu - DOI : Tamamlandı - 2013
2 2229-Lisans ve Lisans Öncesi, Öğretmen ve Öğrencilere Yönelik Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı (2013-1) - Coğrafya Öğretmenlerine Yönelik Coğrafi Bilgi Sistemleri Kazanım Uygulamaları - Vol.27600 - DOI : Tamamlandı - 1059B291300008 - 2013
3 2229-Lisans ve Lisans Öncesi, Öğretmen ve Öğrencilere Yönelik Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı (2013-1) - Ortaöğretim Coğrafya Öğretmenlerine Yönelik Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Bilimsel Araştırma Projesi Yürütebilme Yeterliliklerini Geliştirme Kursu - DOI : Tamamlandı - 2013
9.6-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE HAKEMLİK :
1 MEHMET FATİH DÖKER; - Türk Coğrafya Dergisi - Vol.2 - 2014
12.2-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :
1 İzmit Şehrinin Mekansal Gelişim Süreci - Selin YILDIZ - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Coğrafya Anabilim Dalı - 2016
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 ŞEHİR COĞRAFYASI ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
2 BEŞERİ COĞRAFYA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
13.2-LİSANS VE ÖN LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 KENT BİLGİ SİSTEMLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
2 Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.40 - ISSN : 1 - 2013
3 Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.40 - ISSN : 2 - 2013
4 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
5 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
6 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
7 TÜRKİYE BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
8 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
9 ENERJİ KAYNAKLARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
10 ENERJİ KAYNAKLARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
11 ARAZİ UYGULAMALARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2013
12 TÜRKİYENİN BÖLGELERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
13 TÜRKİYENİN BÖLGELERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
14 ARAZİ UYGULAMALARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 2 - 2013
15 KENT BİLGİ SİSTEMLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
16 TÜRKİYE BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
17 KENT BİLGİ SİSTEMLERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2012
18 KENT BİLGİ SİSTEMLERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2012
19 TÜRKİYENİN BÖLGELERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
20 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE PROJE HAZIRLAMA - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2012
14.3-ULUSLARARASI AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 Türkiye Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi - 2015
14.4-ULUSAL AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 19. ESRI KULLANICILARI KONFERANSI, 22-23 EKİM 2014, ANKARA - 2014