Dr.Öğr.Üyesi
Mehmet Fatih DÖKER
Birim
Fen-Edebiyat Fakültesi
Coğrafya Bölümü